2021-09-24
Aktualności / Historyczne herby wróciły na swoje miejsce!

Przez lata herby „NIESOBIA” i „STRZEMIĘ” z fasady Pałacu Kępińskich leżały porzucone na strychu tego budynku. Samorząd Gminy Szczurowa podjął inicjatywę przeprowadzenia renowacji herbów.

Od września herby „NIESOBIA” i „STRZEMIĘ” otoczone wiciami roślinnymi i zwieńczone koroną można podziwiać na elewacji Pałacu Kępińskich.

UG Szczurowa