2021-09-16
Aktualności / Obwieszczenie wójta gminy Szczurowa

Obwieszczenie wójta Gminy Szczurowa - nformacja przedłożona przez Koło Łowieckie „Sokół „ w Bochni dotyczącą terminu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 w obwodach łowieckich.

Nasz znak:UG.II.6151.8.2021                                                    Szczurowa, dnia 16.09.2021 r.\

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.  42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie ( t.j. Dz. U z 2020 r.  poz. 1683  z późn. zm.)

Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości,

Informację przedłożoną przez Koło Łowieckie „Sokół „ w Bochni dotyczącą terminu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 w obwodzie łowieckim :
•    Nr 67  obejmujący miejscowości: Uście Solne, Barczków, Popędzyna,  część miejscowości Strzelce Wielkie i Wrzępia, które planowane są w następujących terminach: 02.10.2021, 14.11.2021, 20.11.2021, 05.12.2021, 24.12.2021, 09.01.2022, 29.01.2022, 26.02.2022

•    Nr 89 obejmujący część miejscowości: Wrzępia , Strzelce Wielkie , Niedzieliska i  Rudy Rysie, które planowane są w następujących terminach: 02.10.2021, 06.11.2021, 20.11.2021, 21.11.2021, 19.12.2021, 31.12.2021, 02.01.2022, 15.01.2022, 1

Załącznik – Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 – zawierający pełne dane dotyczące polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Sokół w Bochni.
 

UG Szczurowa