2021-09-20
Aktualności / Ogłoszenie do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego

Zgodnie z artykułem 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego złożoną 13 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Szczurowa przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki FAIR PLAY Rudy-Rysie.

Tytuł zadania publicznego:
"Sportowe urodziny Stowarzyszenia FAIR PLAY Rudy-Rysie ”

Wnioskowana kwota dofinansowania: 3.500 zł

Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczurowa, na stronie internetowej pod adresem: www.szczurowa.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, lub na adres e-mail: ug@szczurowa.pl

Do pobrania: Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego
 

Zbigniew Moskal
Wójt Gminy Szczurowa