2021-09-15
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa o wykazie nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania  w dzierżawę celem rolniczego wykorzystania na okres 1 roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres nie przekraczający 3 lat.

OGŁOSZENIE

Stosownie  do postanowień art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  SZCZUROWA

podaje do publicznej wiadomości, że 15 września 2021 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczurowa zostanie umieszczony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania  w dzierżawę celem rolniczego wykorzystania na okres 1 roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres nie przekraczający 3 lat.

DO POBRANIA:

Zamiar najmu - Wola Przemykowska Zamłynie

Zamiar dzierżawy - Strzelce Wielkie
 

UG Szczurowa