2021-09-14
Aktualności / Informacja Zakład Usług Wodnych o stanie wody

Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej informuje, że w związku z przerwą od dnia 13.09.2021 r. w dostawie wody z ujęcia wody w Starym Korczynie z którego zasilane jest kilka miejscowości w gminie Szczurowa (Górka, Pojawie,
Rząchorła, Zaborów, Księże Kopacze i Kopacze Wielkie oraz część gminy Borzęcin, spowodowaną przekroczeniem parametrów jakości wody (barwa, zapach i smak) Zakład nasz podjął działania których celem jest dostarczanie w tych miejscowościach
odpowiedniej jakości wody, polegające na przepięciu dostawy z ujęcia wody w Szczurowej, uzupełniane zakupem wody z Wodociągów Brzeskich i ujęcia w Wierzchosławicach. Jednocześnie prowadzone jest płukanie sieci wodociągowej wodą z ujęcia
w Szczurowej celem pozbycia się z sieci wody o przekroczonych parametrach jakościowych. Przewidywany termin zakończenia działań naprawczych szacowany jest na 15.09.2021 r.

UG Szczurowa