2021-09-14
Aktualności / Kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać również odpowiednie szkolenia potwierdzone aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Szkolenia uprawniające do stosowania pestycydów zachowują ważność przez 5 lat.

Ze względu na ograniczona ilość uczestników szkolenia osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uzupełniającym prosimy o kontakt:

•    607-427-144 -Joanna Ropek

PLANOWANY TERMIN  Gminny Ośrodek Kultury w Szczurowej
12 Październik 2021 godz. 900
15 Październik 2021 godz. 900


 

UG Szczurowa