2021-09-13
Aktualności / UWAGA - woda niezdatna do picia

W związku z wykryciem bakterii na ujęciu wodnym w Starym Korczynie z którego dostarczana jest woda również do zaspakajania potrzeb bytowych mieszkańców miejscowości: Pojawie, Kwików, Rząchowa, Góka i Zaborów. Utrudnienia mają charakter  przejściowy. Administrator sieci  wodociągowej -  Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej pracuje nad wyeliminowaniem negatywnych skutków dla mieszkańców gminy Szczurowa.  Awaria zostanie usunięta w dniu dzisiejszym. Na czas usuwania usterki Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej będzie postępował zgodnie z przyjętym regulaminem.

W załączeniu:

 

UG Szczurowa