2021-09-06
Aktualności / Obwieszczenie wójta Gminy Szczurowa

Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, Informację przedłożoną przez Koło Sokół Rudy Rysie dotyczącą terminu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 w obwodzie łowieckim obejmującym miejscowości Rudy Rysie i Niedzieliska.


Nasz znak:UG.II.6151.7.2021                                                    Szczurowa, dnia 03.09.2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.42 ab ust.2 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U z 2020 r.  poz. 67 ) Wójt Gminy Szczurowapodaje do publicznej wiadomości, Informację przedłożoną przez Koło Sokół Rudy Rysie dotyczącą terminu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 w obwodzie łowieckim:


•    Nr 65  obejmujący miejscowości: część miejscowości Rudy Rysie i Niedzieliska  w których planowane są polowania zbiorowe w następujących terminach: 04.09.2021 r. 21.11.2021r., 5.12.2021 r, 12.12.2021 r., 18.12.2021r, 18.12.2021 r. 9.01.2022 r. 16.01.2022 r.   

Załącznik – Plan  polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 – zawierający pełne dane dotyczące polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Sokół Rudy Rysie.

 

UG Szczurowa