2021-09-06
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa o zamiarze zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa oraz zamiarze dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa.

OGŁOSZENIE

Stosownie  do postanowień art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

WÓJT GMINY  SZCZUROWA

podaje do publicznej wiadomości, że 6 września 2021 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2 oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczurowa zostanie umieszczony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa  przeznaczonych do sprzedaży oraz przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego wykorzystania.


Ogłoszenie - zamiar zbycia

Ogłoszenie  - zamiar dzierżawy

 

UG Szczurowa