2021-09-03
Aktualności / Zarządzenie w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Szczurowa.

ZARZĄDZENIE NR 98/2021 Wójta Gminy SZCZUROWA z dnia 3 września 2021 r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Szczurowa.

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372/ zarządza się co następuje :

§ 1

W związku ze spadkiem poziomu wód rzek Uszwica i Raba poniżej stanów ostrzegawczych oraz stabilną sytuacją hydrologiczną i meteorologiczną od godz. 16.00 dnia 3 września 2021r.  NA TERENIE GMINY SZCZUROWA ODWOŁUJĘ POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Zbigniew Moskal