2021-09-02
Aktualności / Rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat

W związku z miejscowym wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniu 31 sierpnia 2021 r. - rolnicy którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej mogą składać wnioski o szacowanie strat w terminie 10 dni od wystąpienia szkody.

Wnioski o oszacowanie można pobrać poniżej oraz są dostępne w Urzędzie Gminy Szczurowa - pokój 20, I piętro.
Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć:
- aktualny wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich ARiMR,
- mapkę zawierającą numery działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw,
- posiadacze zwierząt - wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a.
Wypełnione dokładnie i czytelnie Wnioski należy niezwłocznie składać do Urzędu Gminy Szczurowa, pokój 20 I piętro, w terminie do 10 września (tj. piątek) 2021 r.

Informację o powyższym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 14 671 43 84

DO POBRANIA:
Wniosek o oszacowanie szkód
załączniki nr I.2 - plik exel do uzupełnienia
 

UG Szczurowa