2021-09-02
Aktualności / Przedłużony nabór w projekcie Kierunek Kariera!

Ważne informacje  dla osób zainteresowanych udziałem w rekrutacji dla osób z wyższym wykształceniem 25-49 lat. Nabór w projekcie Kierunek Kariera dla osób z wyższym wykształceniem zostaje wydłużony do końca roku, tj. 31.12.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.


Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w rekrutacji, jednocześnie przypominamy warunki jakie musi spełnić uczestnik:

    wiek to co najmniej 25 lat, ale jeszcze nie ukończone 50;
    wyższe wykształcenie;
    związek z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki);
    aktywność zawodowa:

        - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub

        - prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej bez zatrudniania pracowników lub

        - prowadzenie gospodarstwa rolnego i ubezpieczenie w KRUS;

Na uczestnika projektu Kierunek Kariera czeka maksymalnie 180 bonów o wartości 2700 zł z 85% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, zarządzania projektami, a także prawo jazdy kategorii A, B, B+E.

Więcej informacji o projekcie: Kierunek Kariera dla osób z wyższym wykształceniem.


Jednocześnie przypominamy, że osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne mogą przystąpić do projektu Kierunek Kariera na zasadach ogólnych, bez względu na wykształcenie. 

Więcej na ten temat:  Kierunek Kariera nabór na zasadach ogólnych. 

UG Szczurowa