2021-08-26
Aktualności / Drogi dojazdowe do pól po remoncie

Rolnicy mający z Uścia Solnego i Wrzępi mają powody do radości. Zakończyły się prace modernizacyjne dróg dojazdowych do pól Wrzępia-Radziejów oraz Uście Solne-Jusno. Rolnicy mogą korzystać z nowych nawierzchni - we Wrzępi położono asfalt, a w Uściu Solnym tłuczeń kamienny.

Remont 130 metrowego odcinka drogi Wrzępia-Radziejów kosztował nieco ponad 60 tysięcy złotych. W ramach prac wyznaczono  pas drogowy, położono odpowiednią podbudowę, a na niej drogowcy położyli beton asfaltowy. Pobocze drogi zostało utwardzone.

Droga do pól Uście Solne - Jusno została wyremontowana na odcinku liczącym 540 metrów. Wyznaczono pas drogowy, wykarczowano zagajniki, położono podbudowę, a na niej nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Modernizacja tej drogi kosztowała ponad 92 tysiący złotych.

Wykonawcą obu remontów był Zespół Usługowy Krzysztof Krupa. Na to zadania samorząd pozyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

UG Szczurowa