2021-08-23
Aktualności / Został wybrany Sołtys Sołectwa Rudy-Rysie.

W sobotę 21 sierpnia 2021 r. odbyło się w Sołectwie Rudy-Rysie Zebranie Wiejskie związane z wyborem Sołtysa oraz uzupełnieniem składu osobowego Rady Sołeckiej. Frekwencja była duża - w Zebraniu uczestniczyło 92 mieszkańców Sołectwa, którzy wybrali nowego Sołtysa w osobie Pana Mariusza  Wierdanka.

Również, w związku ze złożoną rezygnacją przez jednego z członków Rady Sołeckiej, podczas Zebrania został uzupełniony skład osobowy tej Rady – o jedną osobę. Na kandydatów do Rady Sołeckiej zostało zgłoszonych pięć osób, z których Pani Maria Kania uzyskała największą liczbę głosów i została członkiem Rady Sołeckiej.

Gratulujemy Panu Mariuszowi Wierdankowi – nowemu Sołtysowi wsi Rudy-Rysie oraz Pani Marii Kani wyboru, życzymy wytrwałości, sił i determinacji w realizowaniu zadań na rzecz społeczności lokalnej. 

Wójt Gminy Szczurowa

ZBIGNIEW  MOSKAL

oraz pracownicy Urzędu Gminy Szczurowa

UG Szczurowa