2021-08-18
Aktualności / Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Zwrotu, poniesionych środków udziela się na podstawie:

  • faktur VAT zakupu oleju napędowego,
  • dokumentu wydanego przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzesku zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie. Producent rolny, który wykorzystał roczny limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie (tj. luty 2021 r.) nie może ponownie ubiegać się z o zwrot podatku akcyzowego w drugim terminie.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 - 29 października 2021 r.

gotówką w kasie Urzędu Gminy Szczurowa lub przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.

Wniosek, o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

UG Szczurowa