2021-07-28
Aktualności / Ważna informacja dla rolników!

W związku z miejscowym wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - grad w dniu 26 lipca 2021 r. - rolnicy którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych podukcji rolnej mogą składać wnioski o szacowanie strat w terminie 10 dni od wystąpienia szkody.

  • Wnioski o oszacowanie można pobrać poniżej oraz są dostępne w Urzędzie Gminy Szczurowa - pokój 20, I piętro.
  • Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć aktualny wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich ARiMR
  • Mapkę zawierającą numery działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw,
  • Posiadacze zwierząt - wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a.

Wypełnione dokładnie i czytelnie Wnioski należy niezwołcznie składać do Urzędu Gminy Szczurowa, pokój 20 I piętro, w terminie do 5 sierpnia (tj. czwartek) 2021 r.

Informację o powyższym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 14 671 43 84

DO POBRANIA:

Wniosek o oszacowanie szkód

załączniki nr I.2 - plik exel do uzupełnienia

 

 

 

UG Szczurowa