2021-07-19
Aktualności / "Z POWER-em w samozatrudnienie" - bezwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. realizuje projekt "Z POWER-em w samozatrudnienie". Obecnie prowadzona jest III tura rekrutacji, która zakończy się 20.07.2021 r. Kolejne rekrutacje będą ogłaszane regularnie do 04.2022 r.


 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 200 osób, co w efekcie końcowym doprowadzi do powstania i zapewnienia funkcjonowania przez minimum 12 miesięcy (w okresie od 01.2021 do 06.2023 r.) 182 mikroprzedsiębiorstw, założonych przez ludzi młodych do 29 roku życia, którzy stracili zatrudnienie z powodu COVID-19 po 01.03.2020 r.

Projekt jest skierowany do osób spełniających łącznie następujące warunki:
- są osobami w wieku 18-29 lat, dotkniętymi skutkami COVID-19, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
- posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy;
- uczą się lub zamieszkują (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.
Do projektu zostanie zakwalifikowanych 200 osób.

W ramach projektu oferujemy:
- wsparcie szkoleniowo - doradcze przed założeniem działalności gospodarczej;
- bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł;
- finansowe wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy po założeniu działalności gospodarczej w kwocie 1300,00 zł netto/miesiąc;
- stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie www projektu: www.zpoweremwsamozatrudnienie.pl

UG Szczurowa