2021-07-19
Aktualności / Rozpoczął się nabór wniosków o świadczenie Dobry Start

Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS, który pomoże założyć profil PUE. 23 lipca w godzinach 10:00-13:00, budynek GOPS w Szczurowej.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o:

•    dowodzie osobistym,
•    numerze PESEL dziecka,
•    telefonie komórkowym,
•    adresie mailowym,
•    orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,
•    o nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
•    oraz o numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.


Warto przypomnieć, że w ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.
 

UG Szczurowa