2021-06-24
Aktualności / Ogłoszenie o zamiarze zbyciu działek

Stosownie  do postanowień art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) WÓJT  GMINY  SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości, że 24 czerwca 2021 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2 oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczurowa zostanie umieszczony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa  przeznaczonych do sprzedaży.

Zamiar zbycia działki 1329 Szczurowa - plik do pobrania tutaj

Zamiar zbycia działki 1330 Szczurowa - plik do pobrania tutaj

 

UG Szczurowa