2021-06-07
Aktualności / Piknik ekologiczny w Niedzieliskach

W sobotę 29 maja, na boisku sportowym Korona Niedzieliska odbył się piknik ekologiczny w ramach grantu: „Aktywni dla środowiska- aktywni dla siebie-aktywni dla ziemi promowanie edukacji na rzecz ekorozwoju oraz działań proekologicznych w społeczności lokalnej” realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Niedzieliska przy wsparciu przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.Wobec nasilających się skutków zmian klimatycznych i szkodliwego oddziaływania człowieka na środowisko naturalne, występuje coraz większa potrzeba zmiany negatywnych nawyków i racjonalnego zachowania względem wykorzystywania zasobów naturalnych, poprzez popularyzowanie dobrych praktyk i prowadzenie stałej edukacji ekologicznej. W trosce o otaczające nas środowisko naturalne i jakość naszego życia należy działać w wielu codziennych jego aspektach i na wielu płaszczyznach, zaczynając od lokalnej. Jedną z nich jest podniesienie świadomości wśród społeczności lokalnej na temat kształtowania postaw odpowiedzialnych ekologicznie i podejmowanie działań przyjaznych środowisku. Praktyczna wiedza na temat sposobów prawidłowej segregacji śmieci, ograniczenia zużycia odpadów i plastiku jest wciąż niewystarczająca i wymaga ciągłej aktualizacji.
 

„Edukacja ekologiczna – pierwsza w planie,
na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie,
gdy życia na Ziemi nie stanie”.
I. Oksińska

Celem zorganizowanego pikniku była edukacja ekologiczna, połączona z bezpośrednim zaangażowaniem uczniów naszej szkoły, w działania ekologiczne i prozdrowotne, propagowanie kultury recyklingu, selektywnej zbiórki odpadów, ochrony środowiska oraz zdrowego trybu życia. Piknik ekologiczny, w którym wzięli udział uczniowie szkoły, dzieci z oddziału przedszkolnego, nauczyciele i rodzice, był znakomitą okazją, aby poprzez zabawę przekazywać niezwykle ważną wiedzę. Środowiskowa impreza ekologiczna dedykowana była wszystkim, którzy chcą pomóc środowisku i dowiedzieć się, jak to zrobić.

Nad całością prawidłowego przebiegu imprezy czuwali animatorzy oraz konferansjer z „Świata Przygód”- którzy zabrali uczestników pikniku w podróż do świata prawidłowych zachowań ekologicznych. To bardzo ważne, aby mieć pełną świadomość, że tak naprawdę, to jak dbamy o siebie i otaczający nas świat ma znaczenie dla naszego życia.
Dla uczestników pikniku, od godziny 14.00 do 17.00 przygotowano wiele atrakcji:
- Rowery wytwarzające prąd- Eko rowery produkują energię poprzez pedałowanie przez uczestników. To ile wytworzyliśmy prądu pokazywały specjalne panele świetlne.
- Koło fortuny z nagrodami-Zabawa w koło fortuny to pytania dotyczące ekologii. Uczestnicy kręcili kołem podzielonym na pola z kolorami. Każdy kolor to inny zestaw pytań, na które odpowiadali po zatrzymaniu się koła. Prawidłowe odpowiedzi nagradzane były broszkami, brelokami.
- Stół multimedialny - aplikacje ekologiczne. Wyspa wyposażona w osiem ekranów dotykowych. Na każdym z nich dostępne były aplikacje multimedialne o prawidłowej segregacji odpadów oraz quizy z pytaniami o ochronę powietrza. Aplikacje posiadały zróżnicowany poziom trudności.
- Bramka celnościowa - segregacja odpadów- Bramka - dmuchaniec, z otworami symbolizującymi pojemniki na śmieci do segregacji. Przy użyciu kolorowych piłek (każdy kolor symbolizował inny odpad) uczestnicy trafiali do odpowiednich pojemników.
- Warsztaty – broszki-Tworzenie haseł i rysunków propagujących ograniczenie tworzyw sztucznych. Gotowe grafiki umieszczane były w specjalnym urządzeniu, z którego po chwili powstawała broszka.
- Warsztaty – torby- Tworzenie własnych niepowtarzalnych wzorów przy użyciu szablonów i nanoszenie ich za pomocą specjalnych akrylowych farb na materiałową eko torbę wielorazowego użytku. Była to praktyczna pamiątka z imprezy a zarazem promowanie korzystania z opakowań wielorazowego użytku.
- Mini wystawa - eksponaty cuda z recyklingu
- Gra puzzle XXL- Mega puzzle, w których po prawidłowym ułożeniu wszystkich elementów powstało eko miasto.
- Malowanie plakatów propagujących eko zachowania - Z wykorzystaniem sztalug, każdy  miał okazję zostać małym artystą i namalować obraz propagujący eko zachowania.

Poprzez udział w całym roku szkolnym w różnego rodzaju konkursach i akcjach ekologicznych, których zwieńczeniem było zorganizowanie pikniku, nauczyciele próbowali zainteresować uczniów problemem odpadów i uświadomić im, że stan środowiska zależy od naszego zachowania i właściwego gospodarowania odpadami.
Ekologiczna impreza była adresowana do wszystkich mieszkańców Niedzielisk. Podczas pikniku przygotowane zostały liczne stoiska edukacyjne. Działania miały na celu między innymi zwiększyć świadomość mieszkańców na temat selektywnej zbiórki odpadów, a dzieci i młodzież nauczyć odpowiednio segregować odpady, zwracając uwagę na to, aby odpady niebezpieczne jak baterie, świetlówki, przeterminowane leki, stare urządzenia elektryczne trafiały w miejsca dla nich przeznaczone.

Piknik ekologiczny połączony był z Dniem Dziecka przygotowanym przez Radę Rodziców. W czasie plenerowego wydarzenia nie zabrakło typowo piknikowych atrakcji jak: dmuchanej zjeżdżalni, gier i zabaw przy muzyce, kiełbasek z grilla, popcornu i waty cukrowej. Piknik zakończył się wręczeniem nagród rzeczowych najbardziej aktywnym uczestnikom wspólnej zabawy, a wszyscy częstowali się cukierkami ufundowanymi przez księdza.

Piknik był świetnym sposobem zaprezentowania trudnych tematów w formie przystępnej przez zabawę. Wszyscy mogli sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę dotyczącą ekologii. Kreatywne, edukacyjne i praktyczne warsztaty dla dzieci, młodzieży cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Atrakcje pikniku ekologicznego przyczyniły się do podniesienia świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców, uczniów szkoły oraz dorosłych mieszkańców poprzez ciekawe pokazy, warsztaty ekologiczne i konkursy. Dzieci czynnie i chętnie uczestniczyły i włączały się w działania. Zaplanowane i zrealizowane zadania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, ich rodziców i najbliższych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Niedzieliska, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu grantowego Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” pod nazwą „Aktywni dla środowiska- aktywni dla siebie-aktywni dla ziemi promowanie edukacji na rzecz ekorozwoju oraz działań proekologicznych w społeczności lokalnej”. PROW na lata 2014-2020.


UG Szczurowa