2021-05-25
Aktualności / Projekt Stretegii rozwoju Gminy po konsultacjach i opiniowaniu

nasza gmina zakończyła prace związane z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczurowa na lata 2021-2030, który poddany został również szerokim konsultacjom społecznym i opiniowaniu przez instytucje zewnętrzne.

Poniżej można zapoznać się z sprawdozdaniem z przebiegu i wynikami konsultacji oraz projektem Stretegii Rozwoju Gminy Szczurowa po konsultacjach i opiniowaniu.

Sprawozdanie - do pobrania tutaj.

Projekt SRG po konsultacjach i opiniowaniu - do pobrania tutaj.

Projekt SRG po konsultacjach i opiniowaniu z widocznymi zmianami - do pobrania tutaj.

UG Szczurowa