2021-05-06
Aktualności / Informacja dla mieszkańców!

Widocznym jest zjawisko na terenie Gminy Szczurowa, nasilające się w szczególności w okresie wiosennym i jesiennym – kiedy po terenach ogólnodostępnych przemieszczają się psy pozbawione kontroli i opieki ze strony ich właścicieli.

W związku z powyższym apeluje się do właścicieli psów na terenie Gminy Szczurowa, aby dołożyli wszelkich starań i odpowiednio zabezpieczyli swoje zwierzęta -  tak aby te  nie opuszczały posesji pozbawione opieki ze strony właściciela.
Przypominamy właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt  (Dz.U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.), a w szczególności :
•    o stałym i skutecznym dozorze nad posiadanymi psami i innymi zwierzętami, o zapewnieniu im odpowiednich warunków bytowania, pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych  w tym przeciw wściekliźnie.

•    zabezpieczeniu terenu nieruchomości tak aby zwierzę nie mogło wydostać się poza jej obręb, i  nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i ruchu drogowego!

•    w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat nieodpowiedzialnemu właścicielowi zwierzęcia .

Przypomina się również, że w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców, np. gdy pies jest agresywny
i atakuje mieszkańców, lub w przypadkach zdarzeń komunikacyjnych
z udziałem zwierzęcia – Gmina Szczurowa podejmuje interwencję wyłapania zwierzęcia za pośrednictwem Schroniska Azyl w Tarnowie ul. Komunalna 31 .

Uzasadnione przypadki wymagające interwencji Gminy Szczurowa można zgłaszać telefonicznie na nr 14 6714384 lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Szczurowa pok. 20, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30, w piątek od 10.00 do 18.00 poza godzinami pracy Urzędu na Policję.
Osoba która przekazuje zgłoszenie podaje  swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia. 

UG Szczurowa