2021-04-30
Aktualności / Obwieszczenie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Szczurowa wydał postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „ Eksploatacja złoża  kruszywa...".

UG Szczurowa