2021-04-09
Aktualności / Zaborowscy uczniowie upamiętnili 81. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 11. Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.

10 kwietnia 2021 roku mijają dwie bardzo ważne rocznice dla Polaków. Pierwsza związana z mordem dokonanym na obywatelach polskich w Katyniu i innych miejscach zbrodni na terenie ZSRS, gdzie zginęło ok. 22 tysiące oficerów Wojska Polskiego oraz inteligencji polskiej. Zbrodni tej dokonali Sowieci, choć prawda ta była fałszowana i ukrywana przez całe dziesięciolecia.

Druga rocznica związana jest katastrofą samolotu wiozącego na swoim pokładzie 96-osobową delegację polską na czele z prezydentem Polski prof. Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią. Delegacja ta zdążała na uroczystości upamiętniające mord oficerów polskich w Katyniu.

W przeddzień tych smutnych dla nas Polaków rocznic, przedstawiciele uczniów najstarszej klasy w szkole oraz ich opiekunka, nauczycielka Magdalena Szychta, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą umieszczoną na Kościele Parafialnym w Zaborowie, upamiętniającą ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz pod tablicą pomordowanych na Wschodzie w Szkole Podstawowej w Zaborowie. Zaciągnęli również wartę koła 3 zaborowskich dębów, posadzonych obok szkoły w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej w ramach akcji: Katyń. Małopolska. Pamiętamy. Dęby te upamiętniają pochodzących z Zaborowa i Pojawia: mjr Jana Cierniaka, kpt. Józefa Majkę i por. Władysława Woźniczkę. Wieczna chwała bohaterom.
 

UG Szczurowa