2021-03-29
Aktualności / Komunikat związany z trzecią fala pandemii SARS-CoV-2

W związku z wprowadzonymi od dnia 22 marca br., obostrzeniami związanymi z trzecią fala pandemii SARS-CoV-2 (Rozporządzeniem Rady Ministrów  z  dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512)),  informujemy, iż Urząd Gminy nadal pozostaje zamknięty dla osób z zewnątrz.

Prosimy o  kontakt z Urzędem przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Podania, wnioski i inne dokumenty, można składać w Punkcie Przyjęć Interesantów znajdującym się na parterze Urzędu Gminy Szczurowa, sekretariat – wejście od strony ul. Lwowskiej.

W sprawach, w których osobista obecność w Urzędzie Gminy jest konieczna Interesanci obsługiwani będą pojedynczo. Każda osoba zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa oraz zdezynfekowania rąk, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie obostrzeniami.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy – Wykaz nr telefonów oraz e-mali do poszczególnych Wydziałów Urzędu Gminy Szczurowa:
 

Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa:
-  tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44; fax.: 14 671 45 05;
- e-mail do Urzędu Gminy Szczurowa -  ug@szczurowa.pl;

Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym:
               - e-mail: inwestycje@szczurowa.pl
- tel. 14  671 40 97
- tel. 14 671 47 63
- tel. 14 632 09 33
- tel. 14 632 09 41
- tel. 14 632 09 42
- tel. 14 632 09 16


Wydział Budżetu i Podatków:
-  e-mail: skarbnik@szczurowa.pl
-  e-mail: finanse@szczurowa.pl
-  tel. 14 671 47 64
-  tel.  14 632 09 73


Wydział Organizacyjno- Prawny:
-  e-mail: sekretarz@szczurowa.pl
-  e-mail: oswiata@szczurowa.pl
- tel. 14 632 09 15
- tel. 14 671 47 69
- tel. 14 632 09 51


Urząd Stanu Cywilnego:
-  e-mail: usc@szczurowa.pl
- e-mail: ewidencja@szczurowa.pl
                - tel. 14 632 09 34

Odpady:
     - e-mail: odpady@szczurowa.pl
  - tel. 14 632 09 82
 - tel. 14 632 09 83

Konto Bankowe:
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa
Nr rachunku: 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001 (wpłaty podatków, opłat)
Nr rachunku: 47 8591 0007 0100 0000 0459 0002  (opłata za udostępnię danych osobowych)

 Godziny pracy Urzędu Gminy:
- poniedziałek   7:30 - 15:30;
- wtorek             7:30 - 15:30;
- środa               7:30 - 15:30;
- czwartek         7:30 - 15:30;
- piątek            10:00 - 18:00

;
PAMIĘTAJ – w przypadku  zaistnienia podejrzenia zakażenia (gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem) skontaktuj się z numerem  800 190 590.
Z  informacjami  dotyczącymi koronawirusa można zapoznać się na stronie internetowej www.mz.koronawirus.pl


Szczurowa, 22 marzec 2021 r.

 

UG Szczurowa