2021-03-09
Aktualności / Akcja oddawania krwi w Strzelcach Wielkich

 

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zaprasza mieszkańców Gminy Szczurowa oraz okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi.

 

Akcja zostanie przeprowadzona w dniu 14 marca 2021r(niedziela) przy  kościele w Strzelcach Wielkich.

 Krew będzie pobierana w godz.od 10 do 14.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Akcji wszystkich,którzy chcą wspierać ten szlachetny cel jakim jest ratowanie życia ludzkiego

 

 

UG Szczurowa