2021-02-25
Aktualności / Jakość powietrza – informacje o przekroczeniu poziomu alarmowego

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.


W załączniku  komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o stanie przekroczenia poziomu alarmowego.

Komunikat

UG Szczurowa