2021-02-11
Aktualności / MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI WSPIERALI POLICJĘ - PODSUMOWANIE

W walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie Małopolski ramię w ramię z Policją działali żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT). Od marca br. monitoringowi osób przebywających w kwarantannie poddano około 650 tys. mieszkańców Małopolski. Przedsięwzięcie wsparło łącznie 350 terytorialsów.

Wsparcie policji

W związku z panującą sytuacją epidemiczną związaną z pojawieniem się wirusa SARC-CoV-2 na terenie Polski, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej na początku marca ubiegłego roku wdrożył działania wspierające służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). 11 MBOT otrzymała szereg zadań mających pomóc administracji publicznej w tym m.in. udział żołnierzy we wspólnych patrolach Policji i Wojska z zadaniem monitorowania osób przebywających
w kwarantannie.

Od 24 marca 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. żołnierze z 11 MBOT wraz z żołnierzami z 6 Brygady Powietrznodesantowej (6 BPD), 5 batalionu dowodzenia (5 bdow) oraz  8 Bazy Lotnictwa Transportowego (8 BLTr) działali na rzecz 61 komisariatów na terenie Małopolski.

- Skala przedsięwzięcia była ogromna. Przy takiej ilości osób, które należało objąć zarówno monitoringiem jak i niekiedy opieką, nieodzowna była pomoc zaprzyjaźnionych krakowskich jednostek wojskowych – mówi Dowódca Brygady płk Krzysztof GONCERZ. – Nasza współpraca z Policją wypadła znakomicie – dodaje.

Odporna Wiosna

W pierwszą fazę działań pk. „Odporna Wiosna” (marzec – czerwiec) zaangażowanych było 150 żołnierzy 11 MBOT. Monitoringowi osób przebywających w kwarantannie poddano około 100 tys. mieszkańców Małopolski, wspierając łącznie 43 komisariaty na terenie województwa.

Trwała Odporność

W drugiej fazie działań pk. „Trwała Odporność” (wrzesień – styczeń) w szczytowym miesiącu – listopadzie, przy wsparciu 6 BPD, 5 bdow i 8 BLTr, patrole średnio kontrolowały około 9 tys. osób dziennie. Przez 106 dni trwania operacji  zrealizowano ok. 10 tys. patroli podczas których sprawdzono ponad 500 tys. mieszkańców Małopolski.

Łącznie w obu fazach wzięło udział 350 żołnierzy z 11 MBOT, monitoringowi poddano ponad 650 tys. osób, wsparto 61 komisariatów na terenie województwa małopolskiego.

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej
www.wojsko-polskie.pl/11bot

www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT:@terytorialsi
„Zawsze gotowi, zawsze blisko”

mjr Bartosz KUBAL