2021-02-02
Aktualności / Działania priorytetowe w miejscowości Rylowa

W okresie od stycznia do lipca 2021 roku, dziąłania priorytetowe będą ukierunkowane głównie na wykroczenia związane z spożywaniem alkoholu oraz zaśmiecanie miejsc publicznych w rejonie sklepu GS nr 13 zwłaszcza w godzinach popołudniowo- wieczorowych. Działania te ukierunkowane są na eliminacje zdarzeń społecznie nie pożądanych.

  

Dzielnicowy
asp. Łukasz Biel
Posterunek Policji w Szczurowej