2021-01-29
Aktualności / Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Szczurowa na 2021 rok.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej na 2021 r. skierowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Termin składania ofert na zadania upływa dnia 25 lutego 2021 roku.

Załączniki: 

Zarządzenie

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SZCZUROWA W DZIEDZINIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z realizacja zadania publicznego

 

UG Szczurowa