2021-01-20
Aktualności / OGŁOSZENIE

Stosownie  do postanowień art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2020 r. poz. 65 ) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości, że 20 stycznia 2021 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczurowa zostanie umieszczony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa przeznaczonych do najm

Wykaz lokali stanowiących własność Gminy:

 

 

 

 

  

UG Szczurowa