2021-01-15
Aktualności / Działania priorytetowe prowadzone w miejscowości Uście Solne w terminie od 01.01.2021 do 30.06.2021r

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców na temat spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie altan na rynku w Uściu Solnym oraz sklepu „Groszek” znajdującego się w jego bezpośrednim sąsiedztwie,  Posterunek Policji w Szczurowej informuje, że rejon ten zostanie objęty szczególnym nadzorem, celem zminimalizowania zjawisk niepożądanych”

„Wzmożone działania dzielnicowego w miejscowości Uście Solne będą głównie ukierunkowanie na czynności zmierzające do wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz zakłócania ładu i porządku w obrębie altan znajdujących się na płycie rynku oraz w rejonie sklepu „Groszek”

 

Sierż szt Tobiasz Baka
PP Szczurowa