2021-01-11
Aktualności / Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie nagrodzeni w XV Konkursie Poetycko - Fotograficznym "Moje myśli moje uczucia, moje życie…"

Od kilku lat nasza placówka bierze udział w Konkursie Poetycko - Fotograficznym organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Iwkowej. Formuła konkursu nie zmienia się od lat: uczestnik ma za zadanie napisać wiersz oraz wykonać zdjęcie, które w jakiś sposób będzie odnosiło się do liryku. Konkurs swym zasięgiem obejmuje rejon Brzeska, Bochni powiatu brzeskiego, Tarnowa. W jury zasiedli w tym roku: znamienity fotograf i przyjaciel papieża świętego Jana Pawła II - Adam Bujak oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Brzesku - Ryszard Ostrowski.

Wyniki XV Konkursu Poetycko - Fotograficznego 
"Moje myśli, moje uczucia, moje życie..."

Bogumiła Szydłowska - SP Zaborów