2021-01-05
Aktualności / Informacja dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że I i II opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r. tj. za styczeń i luty zostaje w dotychczasowej wysokości wg. złożonej deklaracji. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne numery kont, które nie ulegają zmianie.

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za styczeń 2021 r. należy dokonać poleceniem przelewu na dotychczasowe indywidulane konto zgodnie z otrzymanymi drukami w 2020 r.

W 2021 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szczurowa nie są obowiązani do składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wyjątkiem zmian dotyczących zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (tj. w przypadku zamieszkania, wyprowadzki, urodzenia dziecka, zgonu).

O terminach odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Szczurowa w 2021 r. tut. Urząd będzie informował na bieżąco, zaś harmonogramy odbioru odpadów zostaną przesłane do każdego właściciela nieruchomości oraz zostaną opublikowane w sposób zwyczajowo przyjęty.

UG Szczurowa