2020-12-31
Aktualności / Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego

Szanowni Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz wykonawców udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie [podstawa prawna art. 28 a, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. z 2020 r., poz. 2232)]

zawiesza się udzielanie porad osobiście
w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 17.01.2021 r.

 

Porady prawne i obywatelskie będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz poza lokalem punktu, w godzinach trwania dyżurów (zgodnie wykazem dyżurów).

Aby uzyskać pomoc należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 300 02 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzesku tj. 7:30 -15:30. Osoba potrzebująca pomocy pod tym samym numerem telefonu uzyska niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad.

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej pomocy pod numerem tel. 14 300 02 78 lub na adres poczty elektronicznej (organizacyjny@powiatbrzeski.pl) lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzesku obsługującej pod względem organizacyjno - technicznym zadanie (Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku
ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko).

Starostwo Powiatowe w Brzesku