2020-12-22
Aktualności / Komunikat Starosty Brzeskiego dotyczący świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zgodnie z postanowieniami §5 Porozumienia w przedmiocie organizacji punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zawartego w dniu 15 października 2015 r. pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą Szczurowa informuję, iż punkty Nr 2 i Nr 3 usytuowane w lokalu Gminy: Gnojnik, Dębno, Borzęcin i Szczurowa, będą przeznaczone odpowiednio na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (Punkt Nr 2) i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Punkt Nr 3) oraz będą prowadzone przez organizację pozarządową tj. Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu (33-100) przy ul. Lwowskiej 11. Ww. organizacja pozarządowa została wyłoniona w otwartym konkursie ofert ogłoszonym uchwałą Nr 609/2020 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 15 października 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert jednocześnie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2021 roku.

Zgodnie z § 6 ww. Porozumienia przedkładam listę osób, które w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą mieć dostęp do lokalu udostępnionego przez Gminę Szczurowa:

  1. Kinga Węgiel - adwokat i mediator;
  2. Magdalena Adamczyk - doradca obywatelski, adwokat i mediator;
  3. Arkadiusz Gemula - doradca obywatelski.

Lista zastępców, którzy mogą udzielać pomocy prawnej lub świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

  1. Damian Kutyba - adwokat;
  2. Agnieszka Zapiór - radca prawny i mediator;
  3. Tomasz Waligóra - doradca obywatelski, radca prawny i mediator;
  4. Krzysztof Jasiński - doradca obywatelski i mediator.

Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawny lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Punktach Nr 2 i Nr 3 prowadzonych przez organizacje pozarządową.

Starosta Powiatu Brzeskiego
(-) mgr Andrzej Potępa

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

UG Szczurowa