2020-12-10
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

Stosownie do postanowień art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości, że 10 grudnia 2020 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2 oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczurowa zostanie umieszczony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa przeznaczonych do zbycia.

Wykaz nieruchomości znajdujących się w miejscowości Wrzępia

Wykaz nieruchomości znajdujących się w miejscowości Szczurowa

Wykaz nieruchomości znajdujących się w miejscowości Rudy - Rysie

UG Szczurowa