2020-12-03
Aktualności / Nabór do klubu SENIOR plus

Wójt Gminy Szczurowa oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ogłasza  nabór uczestników do ,, Klubu  Senior + '' w miejscowości Rudy Rysie.

Celem działalności klubu jest  zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób  w wieku senioralnym.

Jeżeli  Jesteś: mieszkańcem Gminy Szczurowa, masz  ukończone 60 lat, jesteś osobą nieaktywną zawodowo , chcesz  spędzać czas w sposób aktywny i twórczy, chcesz pomóc sobie  oraz innym osobom- zostań  uczestnikiem  ,, Klubu Senior +'' !!!

Uczestnictwo w zajęciach  Klubu Seniora + będzie bezpłatne. Klub dysponuje 15 miejscami. Zajęcia będą odbywały się  w  budynku Szkoły Podstawowej.

Rozpoczęcie działalności od miesiąca stycznia 2021 roku

Funkcjonowanie ,, Klubu Senior + '' w miejscowości Rudy Rysie współfinansowane będzie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego ,, Senior +'' oraz środków  własnych Gminy Szczurowa.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w ,, Klubie Senior +'' w miejscowości Rudy Rysie powinny zgłosić  swoje uczestnictwo  telefonicznie  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3, numery telefonów:  14 671 31 20; 14 671 3121; 14 632 09 70 lub e-mail: gops@szczurowa.pl.

UG Szczurowa