2020-11-30
Aktualności / Promocja czytelnictwa w Gminie Szczurowa

„Raz, dwa, trzy... - czytam JA, czytasz TY” to zadanie zrealizowane przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej w ramach programu Partnerstwo dla książki. Projekt został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W naszych działaniach skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców zorganizowane zostały spotkania autorskie z Edytą Zarębską, Tanyą Valko, Michałem Zawadką oraz Dorotą Zawadzką. Biblioteki działające na terenie gminy Szczurowa zorganizowały przy współpracy z dziećmi, młodzieżą, seniorami, przedstawicielami lokalnych środowisk akcje czytelnicze "Wakacyjne spotkania z książką" oraz "Książka łączy pokolenia", podczas których wybrane teksty literackie czytane były z podziałem na role. Czytelnicy naszych Bibliotek mieli także możliwość obejrzenia 2 spektakli teatralnych przygotowanych przez Objazdowy Teatr lalek Pinokio przedstawiający bajkę "Kłamstwa kozy" i Grupę Teatralną Maska, która przygotowała spektakl promujący czytelnictwo "Opowieści z teczki Profesora Książeczki". Nie zabrakło także akcentu literackiego i plastycznego w realizowanym zadaniu. Przygotowana została prezentacja prac lokalnych twórców i artystów oraz wieczorek literacki z udziałem Pani Justyny Marii Mączka, która debiutanckim tomikiem swojej poezji "Skrzydła moje rozwinę" zaprezentowała swoją twórczość literacką.

Celem zrealizowanego zadania było prowadzenie działań służących szeroko pojętej idei promocji czytelnictwa i ukazanie książki jako narzędzia, które wzbogaca słownictwo, poszerza wiedzę, kształtuje świadomość i wrażliwość, staje się elementem łączącym i integrującym lokalne społeczności.

Spotkania zorganizowane w trakcie trwania projektu obejrzeć można na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej oraz jej fanpagu.

Serdecznie zapraszamy!

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Sylwia Gadowska - Koordynator projektu