2020-12-01
Aktualności / Tablica informacyjna z historią Zaborowa

W ostatnich dniach listopada 2020 roku obok budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie zainstalowano nową tablicę informacyjną z historią Zaborowa. Jest to ostatnia, trzecia część tryptyku historycznego. Poprzednie tablice opisują historię Szkoły Podstawowej w Zaborowie oraz kwaterę wojskową na cmentarzu parafialnym w Zaborowie.

Oto pełny tekst znajdujący się na ostatniej tablicy informacyjnej:

HISTORIA ZABOROWA
„Zaborów sławna wieś, dadzą pić, dadzą jeść…”

Historia Zaborowa sięga XII wieku. Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z roku 1236. Dowiadujemy się z niej, że wieś należała do biskupa krakowskiego - Wisława. Była to osada położona za lasami i borami w rozległej Puszczy Radłowskiej. Następna wzmianka pochodzi z roku 1322, z czasów panowania Władysława Łokietka i dotyczy spraw sądowych związanych z prawem do korzystania z wsi biskupiej.

Na przestrzeni wieków przez Zaborów przetoczyły się hordy tatarskie, a także wojska szwedzkie. W czasie potopu w 1655 roku miejscowi chłopi  i szlachta stoczyli potyczkę ze Szwedami pod Pojawiem.

W latach 1772 - 1918 Zaborów znalazł się w zaborze austriackim. Był to trudny czas pod względem ekonomicznym, jednak wieś rozwijała się w obszarze religijnym, oświatowym i kulturalnym. W 1819 roku powstała samodzielna parafia, zaś w roku 1843 szkoła parafialna. Terenu Zaborowa nie ominęły wydarzenia z roku 1846, związane z rabacją chłopską. Kilku zaborowian wzięło udział w przygotowaniach i walkach zbrojnych w Powstaniu Styczniowym. Miało to miejsce w 1863 roku. Szkoła Ludowa powstała w 1878 roku, a jej pierwszym kierownikiem był Józef Prelich, również powstaniec styczniowy w oddziale gen. Mariana Langiewicza. Piękną kartę zapisali także zaborowianie w Legionach Józefa Piłsudskiego w czasie I wojny światowej, wojny polsko - bolszewickiej i walk o odzyskanie niepodległości Polski.

W okresie międzywojennym Zaborów rozwijał się bardzo intensywnie. Szczególnie wyróżniającą się postacią był Jędrzej Cierniak, najsłynniejszy syn tej ziemi. W 1936 roku oddano do użytku Dom Ludowy, który służy mieszkańcom do dnia dzisiejszego. W czasie II wojny światowej kilkunastu zaborowian zginęło na frontach, w niemieckich obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach. Po zakończeniu wojny wybudowano nową szkołę, ośrodek zdrowia i kościół.

Najważniejsze zabytki Zaborowa to: rokokowo - klasycystyczny pałac rodziny Dąmbskich z II połowy XIX wieku, drewniana dzwonnica obok kościoła z roku 1830 fundacji Teresy Radeckiej oraz pochodząca z 1872 roku kaplica cmentarna rodziny Gunterów, właścicieli dworu w Dołędze. Na uwagę zasługują również przydrożne kapliczki, figury i krzyże. Wszystkie większe inicjatywy rozwijające wieś były wspierane przez Klub Zaborów w Chicago, który powstał w 1926 roku.

Mieczysław Chabura - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie