2020-11-26
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

Stosownie do postanowień art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości, że 26 listopada 2020 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, I piętro oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczurowa zostanie umieszczony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa przeznaczonych do dzierżawy celem rolniczego użytkowania oraz wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego użytkowania - działka nr 498 w Zaborowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego użytkowania - działka nr 1543 w Szczurowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego użytkowania - działka nr 2124 w Szczurowej

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem

UG Szczurowa