2020-11-17
Aktualności / Prace modernizacyjne przy boisku w Woli Przemykowskiej

Wykonawca rozpoczął roboty budowlane przy boisku w Woli Przemykowskiej. W ramach zadania planuje się rewitalizację istniejącej nawierzchni trawiastej wraz z montażem infrastruktury towarzyszącej, tj. piłkochwytów, bramek oraz wiat dla piłkarzy.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS.

UG Szczurowa