2020-11-16
Aktualności / Umowa na utworzenie kolejnego Klubu Senior plus podpisana

Rozpoczęto prace modernizacyjne w budynku szkoły filialnej w miejscowości Rudy - Rysie. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 część pomieszczeń tego budynku zaadaptowana zostanie na potrzeby utworzenia kolejnego na terenie naszej gminy Klubu Senior+. 27 października miało miejsce przekazanie placu budowy, podczas którego podpisana została umowa z Wykonawcą robót - F.H.U.P.T. MAXIMUS Hubert Wójcik z Borzęcina.

W ramach realizowanych prac zmodernizowane zostaną sanitariaty, które dostosowane będą do potrzeb dzieci uczęszczających do przedszkola znajdującego się w budynku szkoły filialnej w Rudy - Rysiu.

UG Szczurowa