2020-11-16
Aktualności / Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Szczurowa, przedstawia sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Treść sprawozdania

UG Szczurowa