2020-11-05
Aktualności / Zaświadczenia do programu Czyste Powietrze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  informuje, że osoby zainteresowane dofinansowaniem z Programu ,,Czyste Powietrze’’ mogą składać wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, ePUAP oraz osobiście w siedzibie Ośrodka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczurowej.

Druki do wypełnienia  można pobrać w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej GOPS oraz Urzędu Gminy w Szczurowej.

e-mail: gops@szczurowa.pl

nr tel: 14 671 31 20

Dokumenty do pobrania:

UG Szczurowa