2020-10-30
Aktualności / INFORMACJA dla mieszkańców dotycząca poświadczania własnoręczności podpisu przez Wójta

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wójt  nie ma podstaw prawnych do poświadczenia własnoręczności podpisu na zawieranych umowach dzierżawy lub potwierdzenia daty zawarcia umowy dzierżawy. Może tego dokonać jedynie NOTARIUSZ.

Zgodnie z zapisami art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo  o notariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1192) notariusz poświadcza własnoręczność podpisu oraz datę okazania dokumentu. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia  7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 185) w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej,  do poświadczenia własnoręczności podpisu są upoważnieni wójt, burmistrz, prezydent miasta, ale jedynie:

  • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
  • na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

 

Wójt Gminy Szczurowa
Zbigniew Moskal