2020-10-22
Aktualności / Zaproszenie do czynnego udziału w konsultacjach

Zapraszam do zapoznania się z projektem programu współpracy Gminy Szczurowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2021 rok.   

Zgodnie z Uchwała Nr XXXVIII/271/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  programów współpracy Gminy Szczurowa z tymi organizacjami i podmiotami- organizacje mogą zgłaszać uwagi do projektu do dnia 22 października 2020 r do 06 listopada 2020 r. na formularzu konsultacji- pisemnie w Urzędzie Gminy w Szczurowej (parter – sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres zosip@szczurowa.pl.

Projekt programu współpracy oraz druk formularza konsultacji dostępne są na stronie internetowej www.szczurowa.pl , jak również w pokoju 48 ( II piętro UG w Szczurowej).

Zapraszam do czynnego udziału w konsultacjach.

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Szczurowa
Zbigniew Moskal

UG Szczurowa