2020-10-22
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

Stosownie do postanowień art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości, że 22 października 2020 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, I piętro oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczurowa zostanie umieszczony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa przeznaczonych do dzierżawy w celu rolniczego wykorzystania i oddania w użyczenie oraz wykaz lokali przeznaczonych do najmu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, celem rolniczego użytkowania- działka nr 244 we Wrzępi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, celem rolniczego użytkowania- działka nr 95 w Rząchowej

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

UG Szczurowa