2020-10-15
Aktualności / "Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz" konkurs organizowany przez Placówkę Terenową KRUS w Brzesku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa w Brzesku serdecznie zaprasza ubezpieczonych rolników i domowników do udziału w konkursie testowym pod hasłem: „Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” mającym na celu upowszechnienie „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”.

Konkurs rozpoczyna się 15.10.2020 r. Zadanie konkursowe polega na pobraniu pliku zawierającego test jednokrotnego wyboru oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Następnie pobrane i wypełnione dokumenty należy wydrukować i odesłać pocztą na adres brzeskiej placówki (PT KRUS Brzesko, ul. Mickiewicza 27, 32- 800 Brzesko) lub dostarczyć osobiście i umieścić we wrzutni na dokumenty do dnia 16.11.2020 r.

Poprawność nadesłanych lub złożonych testów sprawdzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie. O wygranej laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: brzesko@krus.gov.pl
lub telefonicznie: 14 663 21 46 (Magdalena Flądro).

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania
Regulamin konkursu
Klauzula informacyjna
Zgoda na przetwarzanie danych
Test wiedzy

Magdalena Flądro - Placówka Terenowa KRUS Brzesko