2006-06-29

Lepsza droga do Dołegi

4 kilometry drogi gminnej w Dołędze przez wieś zostanie zmodernizowane dzięki środkom jakie pozyskała gmina Szczurowa z tzw. programu górniczego. Ponad milionowe dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego pozwoli na poprawę dostępności komunikacyjnej i swobodne poruszanie się drogą gminną.

W zakresie przedmiotowej inwestycji wykonywana jest nowa nawierzchnia bitumiczna, utwardzone pobocza, wykonywana podbudowa żużlowa na poszerzeniach. Mieszkańcy Dołęgi zadeklarowali pomoc przy odmulaniu rowów, przepustów, wycince krzewów i pracach porządkowych wzdłuż modernizowanej obecnie drogi przebiegającej przez wieś. 

W ramach całej inwestycji oddano do użytkowania przebudowaną już drogę w Kwikowie przez wieś i drogę Kwików - Księże Kopacze na ponad 3 kilometrowym odcinku. Wykonawcą robót wyłonionych w ramach przetargu jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „DROMOST” z Bochni.

29 czerwca 2006r. UG Szczurowa